Η συμμετοχή στις συζητήσεις και η υποβολή ερωτημάτων είναι εφικτή μόνο για τα ενεργά μέλη της ΕΕΑΕ. Απαραίτητη προυπόθεση για να θεωρείται ένα μέλος ενεργό είναι να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την ΕΕΑΕ (πληρωμή ετήσιας συνδρομής). 

Αν είσαι ενεργό μέλος της ΕΕΑΕ και θέλεις να δεις ή να λάβεις μέρος σε μια συζήτηση, θα πρέπει να συνδεθείς στο χώρο μελών. 
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com