Στις εκλογές της 14 Μαίου 2023, εξελέγη το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ένωσης με θητεία 2ετούς διάρκειας. Η σύνθεση των δύο οργάνων είναι η εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πειθαρχικό Συμβούλιο

  • Πρόεδρος: Χρυσόστομος Μαλτέζος
  • Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπάζογλου
  • Γενικός Γραμματέας: Αναστάσιος Χρονόπουλος
  • Μέλος: Δημήτριος Σταράμος
  • Μέλος: Τριαντάφυλλος Γιαννακόπουλος
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Χρήστος Παπασιδέρης

Συνεργάτες

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com