Περιεχόμενα

Για την ΕΕΑΕ…

Η Επαγγελματική Ένωση Αγγειοχειρουργών Ελλάδας (ΕΕΑΕ) ιδρύθηκε στις 11 Μαρτίου 2005, οπότε και ψηφίστηκε το καταστατικό της που ισχύει μέχρι σήμερα. Το ιδρυτικό καταστατικό της υπογράφηκε από 40 Αγγειοχειρουργούς και συγκεκριμένα από τους: Πανούση Παναγιώτη, Μπαστούνη Ηλία, Γκούβα Κωνσταντίνο, Αγγελάκα Ιωάννη, Κισκίνη Δημήτριο, Δημακάκο Παναγιώτη, Παγκράτη Νικόλαο, Παπαδημητρίου Δημήτριο, Λιάπη Χρήστο, Βασδέκη Σπύρο, Σιδηρόπουλο Δημήτριο, Ανδρικόπουλο Βασίλειο, Δουνδουλάκη Νικόλαο, Τριπολίτη Αναστάσιο, Δαλαϊνα Βασίλειο, Παπάζογλου Κωνσταντίνο, Συράκο Θεόδωρο, Χριστόπουλο Δημήτριο, Μουρατίδη Φώτιο, Κώτση Θωμά, Χαβάτζα Δημήτριο, Σαρατζή Νικόλαο, Φίλη Κωνσταντίνο, Παπαχρήστου Ευριπίδη, Μαλτέζο Χρυσόστομο, Τσόλια Κωνσταντίνο, Παπαγεωργίου Αντώνη, Δασκαλόπουλο Μάριο, Γεωργόπουλο Σωτήριο, Αράπογλου Βασίλειο, Αρβανίτη Δημήτριο, Νταγιαντά Ιωάννη, Κατσαμούρη Αστέριο, Αντωνίου Ιωάννη, Κοπάδη Γεώργιο, Χρονόπουλο Αναστάσιο, Τσολάκη Ιωάννη, Μπέσια Νικόλαο, Κατσένη Κωνσταντίνο, Τσούπανο Σπύρο.

Σήμερα, μέλη της ΕΕΑΕ είναι ειδικευμένοι Αγγειοχειρουργοί που ασκούν την ειδικότητα στην Ελλάδα.

Περιεχόμενα

Σύμβολα ΕΕΑΕ

Τα σύμβολα της ΕΕΑΕ είναι τα παρακάτω

Περιεχόμενα

Καταστατικό ΕΕΑΕ

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΑΕ, σκοπός της Ένωσης είναι η προαγωγή των επαγγελματικών σκοπών των μελών της και η με κάθε σύννομο τρόπο προστασία της ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής. Προάγει και διεκδικεί θέματα που άπτονται των επαγγελματικών σχέσεων των μελών της με ασφαλιστικά ταμεία, αμοιβές πράξεων, σχέσεις με άλλες ειδικότητες κλπ. Τέλος, συμβάλλει στην προαγωγή και αναβάθμιση του ιατρικού επαγγέλματος εν γένει, καθώς και εκπροσωπεί την Ελλάδα στα οικεία όργανα της Ευρωπαικής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών, UEMS).

Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε το καταστατικό της ΕΕΑΕ σε μορφή αρχείου pdf, πατώντας εδώ.

Περιεχόμενα

Για την ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής…

Η Αγγειοχειρουργική καθιερώθηκε ως ξεχωριστή ειδικότητα με το Προεδρικό Διάταγμα 208 στις 13 Απριλίου 1989. Σύμφωνα με αυτό, η εκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική απαιτούσε άσκηση επτά (7) ετών (3 έτη Γενικής Χειρουργικής, 3 έτη Αγγειοχειρουργικής, 6 μήνες Χειρουργικής Θώρακας και 6 μήνες Καρδιοχειρουργικής). Ως στόχος ορίστηκε η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην Παθολογία και στη Χειρουργική των Παθήσεων των Αγγείων.

Δείτε εδώ το ΠΔ καθιέρωσης της ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64843 με θέμα “Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας”. Σύμφωνα με αυτή ο χρόνος εκπαίδευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής καθορίζεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως:

  • Βασική Εκπαίδευση: δύο (2) έτη
    • Γενική Χειρουργική: δύο (2) έτη
  • Ειδική Εκπαίδευση: πέντε (5) έτη
    • Αγγειοχειρουργική: τέσσερα (4) έτη
    • Καρδιοθωρακοχειρουργική: έξι (6) μήνες. Αποτελείται από ένα (1) τρίμηνο Καρδιοχειρουργική και ένα (1) τρίμηνο Θωρακοχειρουργική. Η εκπαίδευση προτείνεται να υλοποιείται σε Καρδιοθωρακοχειρουργικά Κέντρα.
    • Υπέρηχοι αγγείων: έξι (6) μήνες. Η εκπαίδευση να γίνεται σε αγγειοχειρουργικές κλινικές αναγνωρισμένες ως εκπαιδευτικά κέντρα.

Δείτε εδώ την ΥΑ καθορισμού περιεχομένου και άσκησης της ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής

Περιεχόμενα

Φορολογικά Στοιχεία Τιμολόγησης ΕΕΑΕ

Στοιχεία για έκδοση τιμολογίων στην ΕΕΑΕ:

Επαγγελματική Ένωση Αγγειοχειρουργών Ελλάδος (ΕΕΑΕ)
Φειδιππίδου 8, 11526 Αθήνα
ΑΦΜ: 998764438
ΔΟΥ: ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ

Περιεχόμενα

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ΕΕΑΕ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – IΒΑΝ: GR3001105250000052500530747

Περιεχόμενα

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com